Блог http://webekm.com/ и още нещо.

İNSAN KAYNAKLARI

"Alis Mobilya" gerçek sermayesinin insan kaynağı olduğuna inanmaktadır. Hedeflerini, her şeyden önce, sahip olduğu insan kaynaklarından aldığı güçle gerçekleştiren Alis Mobilya “karşılıklı güven ve saygının hâkim olduğu, katılımın ve çeşitliliğinin değer gördüğü topluluk olma hedef ve stratejisini” benimsemektedir.

Alis Mobilya "Doğru İşe, Doğru İnsan" vizyonuyla hareket ederek, çalışanlarını çözen, uygulayan, geliştiren ve tüm bunları yaparken "ben" yerine "biz" diyebilen bireylerden seçer. BİZ de her yeni ekip arkadaşı ile farklı bakış açılarının ve bilgi birikimlerinin harmanlanması yoluyla yeni fırsatlar, yeni yollar, yeni bakış açıları kazanılabileceğine yaratıcı fırsatlar yakalanabileceğine inanılmaktadır.

"Alis Mobilya" üstün nitelikli insan kaynağının teminine, çalışanlarının sürekli gelişimine ve motivasyonunu yüksek tutmaya daima önem vermektedir.

Başarımızın temelinde stratejik yönetim anlayışının yanında değer oluşturmak, eldeki değerleri keşfederek kurumsal yapımıza uygun olarak yetiştirmek yer almaktadır. "Alis Mobilya" eğitime kaynak ayırmakta ve çalışanlarının gelişim alanlarına yönelik devamlı yatırım yapmaktadır.

Çalışanların sürekli gelişimi ve potansiyellerini gerçekleştirmeleri için gelişim ortamı ve fırsatı yaratmak, yöneticilerin, çalışanların gelişim sorumluluğunu üstlendiği bir kültür yaratarak çalışan performansını düzenli olarak izlemelerini sağlamak ve bununla ilgili açık iletişimi desteklemek İnsan Kaynaklarımızın önceliğidir.

· Düşüncelerin yüksek sesle paylaşıldığı,

· Yeni ve yaratıcı fikirlerin takdir edildiği

· Rekabet koşulları içerisinde açık, adil, dürüst olmayı ilke edinerek farklılık yaratmayı amaçlayan bir kurumda çalışmak isteyenler için;

"Alis Mobilya" doğru adres demektir…

Bookmaker bet365 The best odds.

Full premium BIG Theme for CMS